Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do przedszkola


http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

 Wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku w terminie od 24.02.2020 godz. 8.00 do 12.03.2020 godz. 15.00.

W okresie skladania wniosków sekretariat jest czynny codziennie od 8-15, w poniedziałki do godziny 16.30.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku >>tutaj<<

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Przedszkolu nr 1 w Kórniku


WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Lista dzieci przyjetych i nieprzyjętych do przedszkola

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci, chociaż niektóre z dzieci będą uczęszczały do nas...
25 06.2020

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 61 - 81 70 248
fax +48 61 - 42 46 807
e-mail: misuszatek@mawe.pl