Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola


http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

 Wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku.

 Sekretariat czynny jest codziennie od 8-15, w poniedziałki do godziny 16.30.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku >>tutaj<<

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Przedszkolu nr 1 w Kórniku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Przedszkola...
20 12.2019

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 61 - 81 70 248
fax +48 61 - 42 46 807
e-mail: misuszatek@mawe.pl