Przyjazne Misie i wycieczka do lasu

Wspomnienia z wycieczki.....

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Przedszkola...
20 12.2019

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 61 - 81 70 248
fax +48 61 - 42 46 807
e-mail: misuszatek@mawe.pl