Personel

Dyrektor przedszkola

mgr Beata Krakowska

Kadra pedagogiczna

I Misiaczki - mgr Grażyna Domagalska

II Wesołe Misie - mgr Agnieszka Borowczyk, mgr Nina Badurska

III Tęczowe Misie - mgr Irena Rydjan, mgr Aneta Borzymowska

IV Leśne Misie -  mgr Paulina Dudek, mgr Joanna Wszelaki

V Serdeczne Misie - mgr Iwona Pawłowicz, mgr Monika Gulczyńska   

VI Pracowite Misie - mgr Magdalena Stołowska, mgr Marta Taciak

VII Przyjazne Misie - mgr Joanna Kasprzak

Logopeda

mgr Barbara Zarzeczna

Nauczyciel wspomagający 

mgr Joanna Antkowiak - Mizera

 

Personel pomocniczy

Księgowa -  mgr Sylwia Jakubowska

Kadrowa - Joanna Kroczyńska

Intendent - Elżbieta Zając, Kucharka - Agnieszka Młynarczyk

Pomoc kuchenna - Elżbieta Jelewska, Anna Obielak - Drygas

Pomoce nauczyciela: Paulina Rutkowska - Żurek, Marta Matuszewska, Irena Okupniak, Renata Brylewska, Edyta Bałęczna, Iwona Gieżycka, Kinga Rutkowska

Ogrodnik - Wojciech Kuzak

Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci, chociaż niektóre z dzieci będą uczęszczały do nas...
25 06.2020

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 61 - 81 70 248
fax +48 61 - 42 46 807
e-mail: misuszatek@mawe.pl