O nas

Przedszkole nr 1 w Kórniku nosi imię Misia Uszatka. Od września 2005 r. funkcjonuje w budynku przy ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11

Ten nowoczesny obiekt spełnia wszelkie warunki aby nasi wychowankowie czuli się tu swobodnie i bezpiecznie. Mamy do dyspozycji funkcjonalnie urządzone sale zajęć z pełnym węzłem sanitarnym przy każdej sali, sale do zajęć indywidualnych (logopedia, reedukacja, język obcy), przestronną salę do zajęć sportowo-ruchowych.

Placówka dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych i sportowo - rekreacyjnych oraz nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.

Zarówno latem jak i zimą dzieci mogą odbywać zajęcia dydaktyczne oraz bawić się w ogrodzie przedszkolnym wyposażonym w atrakcyjny sprzęt terenowy.

Aktualnie do przedszkola uczęszcza 183 dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

  • Grupa 1 MISIACZKI 3-latki
  • Grupa 2 WESOŁE MISIE 4-latki
  • Grupa 3 TĘCZOWE MISIE 5-latki
  • Grupa 4 LEŚNE MISIE 5-latki
  • Grupa 5 SERDECZNE MISIE 6-latki
  • Grupa 6 PRACOWITE MISIE 6-latki


 

GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA

   Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 17.00 (w godz. 7.30 - 12.30 realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego)

O tym, o której dziecko ma przyjść do przedszkola decyduje rodzic. Równocześnie rodzic powinien wziąć pod uwagę dobro dziecka, dla którego ważne są: stały rytm i uczestnictwo w zajęciach grupowych.


 

PRIORYTETY PEDAGOGICZNE

  1. Umożliwienie dzieciom zdobycia różnorodnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do życia wśród rówieśników i osób dorosłych.
  2. Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej, fizycznej i plastycznej
  3. Nauczanie zachowań społecznych
  4. Przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

06.30 - 08.00 Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami, swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, praca w małych zespołach

08.00 - 08.30 Śniadanie

08.30 - 09.00 Zajęcia indywidualne, praca w małych zespołach, przygotowanie pomocy do zajęć. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań

09.00 - 11.30 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, zajęcia umuzykalniające

11.30 - 12.00 Obiad - I danie

12.00 - 14.00 Leżakowanie w młodszych grupach. Zabawy dowolne dzieci, praca reedukacyjna z dziećmi. Rozmowy indywidualne, zabawy na świeżym powietrzu. Praca w małych zespołach. Zajęcia dodatkowe.

14.00 - 14.30 Obiad - II danie

14.30 - 16.30 Zabawy i gry dowolne dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Wykonywanie pomocy do zajęć i dekoracji wynikających z planu pracy

 

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności w terminie od 1 marca do 31 marca.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc w przedszkolu o przyjęciu decyduje komisja kwalifikacyjna.  

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Rytmika (zajęcia dla wszystkich dzieci 1x w tygodniu)   

Angielski

Edukacyjne Koncerty Muzyczne ( 1x w miesiącu dla wszystkich dzieci)


Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci, chociaż niektóre z dzieci będą uczęszczały do nas...
25 06.2020

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 61 - 81 70 248
fax +48 61 - 42 46 807
e-mail: misuszatek@mawe.pl