ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU- INFORMACJA
26-05-2020

Drodzy Państwo,

w dniu dzisiejszym otrzymają Państwo od wychowawców grup karty elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Od poniedziałku,          28 października, proszę o korzystanie z kart i czytników zamontowanych w holu głównym oraz przy wejściu bocznym. Firma odpowiedzialna za wdrożenie systemu zrezygnowała z opcji wpisywania kodu  (którym miał być nr Państwa telefonu) w momencie braku karty. Jedyną zatem opcją ewidencjonowania pobytu dziecka w przedszkolu jest odbicie karty. Ostatni tydzień października będzie okresem testowym korzystania z kart i czytników. Proszę zatem o cierpliwość i spokój konieczny w sytuacji wdrażania się w nowe systemy. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa o działanie zgodne z instrukcją umieszczoną przy czytnikach. O wszystkich zaistniałych problemach, sytuacjach utrudniających Państwa funkcjonowanie, bardzo proszę informować mnie, bądź wychowawców.

W ostatnim tygodniu października, oprócz zaewidencjonowanego pobytu dziecka poprzez elektroniczny system, będziemy dodatkowo prowadzić ewidencję ręczną, tak, jak odbywało się to w miesiącu wrześniu i październiku.

Jeśli ktoś z Państwa nie odbierze karty w dniu dzisiejszym, proszę być spokojnym, otrzymają ją Państwo w przyszłym tygodniu.

Po okresie "testowym" każdy z Państwa otrzyma regulamin korzystania z wdrażanego systemu.

W przypadku pytań i wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z pozdrowieniami,

Beata Krakowska

Szanowni Państwo, W związku z Zarządzeniem nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik...
26 05.2020

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 61 - 81 70 248
fax +48 61 - 42 46 807
e-mail: misuszatek@mawe.pl