Dyżur wakacyjny
25-06-2020

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 maja 2020r. (dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik), ustalony zostaje następujący harmonogram dyżurów w okresie wakacyjnym:

- od 1 lipca do 31 lipca przedszkole pełni dyżur dla swoich dzieci,

- od 3 sierpnia do 14 sierpnia- przerwa w pracy przedszkola,

- od 17 sierpnia do 31 sierpnia- przedszkole pełni dyżur dla swoich dzieci.

Dzieci odbywać będą opiekę wyłącznie w swoich placówkach.

Drodzy Państwo, ze względu na panującą przez cały czas pandemię COVID-19, na dzień dzisiejszy nie potrafię podać Państwu informacji na temat szczegółowego funkcjonowania placówki podczas wakacji. Nie mam pewności, czy obostrzenia obowiązujące dziś, będą obowiązywały nadal. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, bezpieczna ilość dzieci przebywających w salach wynosi 1 dziecko lub opiekun na 4 m2.

Chcąc ustalić plan urlopów dla pracowników przedszkola, zwracam się do Państwa z prośbą o zdeklarowanie chęci korzystania z usług przedszkola przez okres wakacji. Każdy z Państwa otrzyma maila z załączoną tabelką- terminarzem, którą proszę wypełnić zgodnie ze swoimi potrzebami i odesłać na adres mailowy przedszkola (misuszatek@mawe.pl) do dnia 5 czerwca 2020 r.  W zależności od ilości zdeklarowanych dzieci oraz ewentualnych zmian dotyczących zaostrzeń, będę informować Państwa o dalszych decyzjach i krokach.

Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci, chociaż niektóre z dzieci będą uczęszczały do nas...
25 06.2020

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 61 - 81 70 248
fax +48 61 - 42 46 807
e-mail: misuszatek@mawe.pl